KALDO չորանոցները աչքի են ընկնում բարձր որակով

և լայն տեսականիով:

Ներկայացված է 450մլ լայնությամբ և 700-750մլ, 970մլ, 1180մլ բարձրությամբ ինչպես քրոմապատ , այնպես էլ սպիտակ

մոդելների լայն տեսականի:


Չորանոցներ

KALDO չորանոցները աչքի են ընկնում բարձր որակով

և լայն տեսականիով:

Ներկայացված է 450մլ լայնությամբ և 700-750մլ, 970մլ, 1180մլ բարձրությամբ ինչպես սպիտակ, այնպես էլ քրոմապատ

մոդելների լայն տեսականի: 


Չորանոցներ