Աշխատանքային ճնշում 16 բար

Աշխատանքային ջերմաստիճան -20°C T 120°C